Medyada İÜ

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme haklarını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı `Bilgi Edinme Hakkı Kanunu` 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanmış ve 24 Nisan 2004 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu`nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri düzenleyen yönetmelik ise 27.04.2004 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanmıştır.

Başvuru Formununu doldurduktan sonra bilgiedinme@istanbul.edu.tr adresine göndermeniz gerekmektedir. 

Bu konudaki şahsi başvurularınız için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyazıt – Eminönü – İSTANBUL adresine müracaat edebilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Tel:0 212 440 00 00 – 10054

Faks: 0 212 440 00 58 – 59
E-Posta: bilgiedinme@istanbul.edu.tr

Başbakanlık İletişim Merkezi Başvuruları İçin

bimer