İstanbul Üniversitesi
http://unibasin.istanbul.edu.tr/?p=5415
Export date: Sat Sep 23 11:07:00 2017 / +0000 GMT

Genel Etkinlikler

Müdürlüğümüz, Üniversitemiz birimleri arasında iletişim ve eşgüdüm sağlamak amacıyla yaptığı kurum içi çalışmaların yanı sıra; Üniversite, Üniversitenin çeşitli çalışmaları ve faaliyetleri hakkında kamuoyunu eksiksiz ve doğru bilgilendirmek gibi kurum dışı görevleri de olmak üzere, iki temel işlevi vardır.

Çalışmalarını ağırlıklı olarak, tanıtım; yönetimin stratejik kararlarına yönelik bilgi derleme; bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve hedeflerin kurum mensuplarına benimsetilmesi gibi önemli görev ve sorumluluklar oluşturmaktadır. Bu bağlamda Müdürlüğümüz;

 • Ulusal yayın yapan yazılı ve görsel basında Üniversitemiz, YÖK ve gündemdeki konularla ilgili medya takibi yapmak ve ilgili haberleri arşivlemek; • Rektörlüğümüzün ve birimlerinin planladığı toplantı, panel, konferans ve sempozyum gibi etkinliklerin organizasyonunu düzenlemek; • 'İstanbul Üniversiteli olma' bilinci yaratmak amacıyla kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek bu etkinliklere Üniversitemiz mensuplarının katılımını sağlamak; • Gündemde olan kültürel ve sanatsal faaliyetlere Üniversitemiz mensuplarının katılımını organize etmek için gerekli görüşmeleri ve organizasyonu gerçekleştirmek; • Üniversitemiz etkinliklerini kamuoyuna ve Üniversitemiz mensuplarına duyurmak amacıyla basın bültenlerini hazırlamak ve haber duyurularını yapmak; • Üniversitemizin tanıtımında kullanılan katalog, broşür ve tanıtım cd'si gibi tanıtım amaçlı materyalleri hazırlamak; • Üniversite adaylarına Üniversitemiz ve birimlerimiz hakkında en doğru bilgileri aktarmak için düzenlenen tanıtım fuarlarına katılmak, lise ve dershanelerin gezi programlarını organize etmek; • Üniversitemize ait mekânların tahsis işlerini yürütmek; • Öğrencilerimize yönelik stant ve afiş çalışmalarını yürütmek; • Üniversitemiz ve diğer kurumların düzenlediği toplantı, panel, konferans ve sempozyum gibi etkinliklerin duyurusunu yapmak. • Yurt dışında Üniversitemiz ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişilere danışmanlık hizmeti sunmak ve ziyaret amaçlı konuklara Üniversitemizi gezdirmek; • Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan 'Bilgi Edindirme Birimi' olarak hizmet sunmak gibi önemli görevleri yerine getirmektedir.


 

Post date: 2012-02-07 12:59:53
Post date GMT: 2012-02-07 10:59:53

Post modified date: 2012-02-07 14:10:09
Post modified date GMT: 2012-02-07 12:10:09

Export date: Sat Sep 23 11:07:00 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://unibasin.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com