Genel Etkinlikler

Müdürlüğümüz, Üniversitemiz birimleri arasında iletişim ve eşgüdüm sağlamak amacıyla yaptığı kurum içi çalışmaların yanı sıra; Üniversite, Üniversitenin çeşitli çalışmaları ve faaliyetleri hakkında kamuoyunu eksiksiz ve doğru bilgilendirmek gibi kurum dışı görevleri de olmak üzere, iki temel işlevi vardır.

Çalışmalarını ağırlıklı olarak, tanıtım; yönetimin stratejik kararlarına yönelik bilgi derleme; bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve hedeflerin kurum mensuplarına benimsetilmesi gibi önemli görev ve sorumluluklar oluşturmaktadır. Bu bağlamda Müdürlüğümüz;

 • Ulusal yayın yapan yazılı ve görsel basında Üniversitemiz, YÖK ve gündemdeki konularla ilgili medya takibi yapmak ve ilgili haberleri arşivlemek;
 • Rektörlüğümüzün ve birimlerinin planladığı toplantı, panel, konferans ve sempozyum gibi etkinliklerin organizasyonunu düzenlemek;
 • ‘İstanbul Üniversiteli olma’ bilinci yaratmak amacıyla kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek bu etkinliklere Üniversitemiz mensuplarının katılımını sağlamak;
 • Gündemde olan kültürel ve sanatsal faaliyetlere Üniversitemiz mensuplarının katılımını organize etmek için gerekli görüşmeleri ve organizasyonu gerçekleştirmek;
 • Üniversitemiz etkinliklerini kamuoyuna ve Üniversitemiz mensuplarına duyurmak amacıyla basın bültenlerini hazırlamak ve haber duyurularını yapmak;
 • Üniversitemizin tanıtımında kullanılan katalog, broşür ve tanıtım cd’si gibi tanıtım amaçlı materyalleri hazırlamak;
 • Üniversite adaylarına Üniversitemiz ve birimlerimiz hakkında en doğru bilgileri aktarmak için düzenlenen tanıtım fuarlarına katılmak, lise ve dershanelerin gezi programlarını organize etmek;
 • Üniversitemize ait mekânların tahsis işlerini yürütmek;
 • Öğrencilerimize yönelik stant ve afiş çalışmalarını yürütmek;
 • Üniversitemiz ve diğer kurumların düzenlediği toplantı, panel, konferans ve sempozyum gibi etkinliklerin duyurusunu yapmak.
 • Yurt dışında Üniversitemiz ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişilere danışmanlık hizmeti sunmak ve ziyaret amaçlı konuklara Üniversitemizi gezdirmek;
 • Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan ‘Bilgi Edindirme Birimi’ olarak hizmet sunmak gibi önemli görevleri yerine getirmektedir.

 

02/07/2012
6280 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Telefon: 0 (212) 440 00 00 (10054)