2. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu ve IODP ECORD Toplantısı Gerçekleştirildi

Sempozyum başkanlıklarını İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Sarı ve İTÜ Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Çağatay’ın yaptığı, II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu ve IODP ECORD Toplantısı, 15-16 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

İÜ Deniz Bilimleri İşletmeciliği Enstitüsü, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve EMCOL, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye Petrolleri (TP), IODP (Okyanus Keşif Programı)  ve ECORD (European  Consortium  for Ocean  Research  Drilling) kurumları tarafından organize edilen sempozyumun açılış konuşmaları; Prof. Dr. Namık Çağatay, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan, MTA Genel Müdürü Yusuf Ziya Coşar, IODP Başkanı Gilbert Camoin ve İTÜ Rektörü Mehmet Karaca tarafından yapıldı.

Prof. Dr. Şükrü Beşiktepe “Türkiye Deniz Araştırma Programı ve Stratejisi: Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği” başlıklı sunumunda, deniz araştırmalarının yasal bir mevzuata bağlandığını ifade ederek, katılımcıları bilgilendirdi. Bu konuşmanın ardından IODP ve ECORD sunumları gerçekleştirildi. Okyanus ve denizlerdeki jeolojik süreçleri, derin sondajlar (5-6 km) yaparak araştıran ve 46 farklı ülkenin üye olduğu uluslararası bu iki kurum (IODP ve ECORD), yaptığı çalışmaları 10 farklı sunumla Türk Bilim adamlarıyla paylaştı. Kurum yetkilileri Türkiye’nin de bu organizasyonlarda yer almasının önemini dile getirdiler. Sempozyuma Türkiye’de deniz jeolojisi ve jeofiziği araştırmaları yapan İTÜ-EMCOL, İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ve MTA gibi kurumlar çalışmalarını, IODP ve ECORD yetkililerine tanıttılar.

Sempozyumun ikinci günü iki ayrı salonda eş zamanlı olarak; “Denizlerde Doğal Afetler: Aktif Faylar, Depremler, Sualtı Heyelanları ve Tsunami”, “Deniz Çökellerinde Kirlilik ve Kirlilik Tarihçesi”, “Denizlerin Cansız Kaynakları: Hidrokarbonlar, Endüstriyel Ham Maddeler ve Metaller”, “Paleo-Oşinografi ve Paleo-İklim”, “Kıyı Mühendisliğinde Zemin, Türkiye Denizlerinin Oluşumu ve Jeolojik Evrimi” oturumlarında sunumlar yapıldı.

Sempozyumun kapanış konuşmasını sempozyum ortak başkanı olan İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Sarı gerçekleştirdi. Doç. Dr. Sarı konuşmasında, sempozyuma birçok kamu kurum ve kuruluşlardan, sanayi, sivil toplum örgütlerinden, özel teşebbüslerden ve üniversitelerden yaklaşık 400 kişinin katıldığını ve toplamda 60 sunumun yapıldığını belirtti. Philip Koennerln (1958) “No Geology without Marine Geology” yani “Deniz jeolojisi olmadan jeoloji olmaz” sözünü de hatırlatarak, 3. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu’nun gerçekleşmesi ve 3 yılda bir tekrarlanması konusundaki temennilerini iletti.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

foto

 

10/19/2015
950 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Telefon: 0 (212) 440 00 00 (10054)