İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Orta Asya’da Antik Çağ’dan Bir Tapınağı Gün Yüzüne Çıkarıyor

Buhara yakınlarındaki Yerkurgan Şehir Harabesi’ndeki arkeolojik çalışmalar, 2013 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi desteği (BAP No:31623) ile İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü ortaklığı ile gerçekleştirilmektedir. Projenin Başkanlıklarını İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı Tarihi Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli ile Özbekistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü’nden Dr. Abdisabur Raimkulov yapmaktadır. Projenin restorasyon-konservasyon sorumlusu ise İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı Tarihi Ana Bilim Dalı’ndan Arş. Gör. Hande Günözü’dür.

Orta Asya’nın en eski ve en büyük merkezlerinden biri olan İpek Yolu üzerindeki Yerkurgan Şehir Harabesi, Özbekistan’ın güneyinde Kaşkaderya Bölgesi’ndeki Karşi Şehri’nin 10 km. batısında yer almaktadır.

Özbekistan’nın Guzar Vahası’nda 2005 yılında başlayan ortak arkeolojik projeye ek olarak,  İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Özbekistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü ortaklığı ile Özbekistan’ın Karşi Vahası Yerkurgan Şehir Harabesi’nde yürütülen ortak arkeolojik projeye 2013 yılının ekim ayında başlanılmıştır. Arkeolojik çalışmalar, şehrin merkezindeki tapınak olduğu düşünülen büyük bir tepelik alanda sürdürülmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda, yapının yaklaşık dıştan 50 x 50 m. içten ise 30 x 30 m. ölçüsünde, kare planlı bir plana sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yapı dört ana yöne göre konumlanmış olup yapının tek girişi güney cephesinin ortasında yer almaktaydı. Yapının duvarları kerpiçten inşa edilmiştir. Yapıdaki arkeolojik çalışmalarda, çeşitli tipte ritüel ve günlük seramikler, boncuklar ve taş aletler tespit edilmiştir. Şehrin merkezinde Antik Çağ’dan kalmış olan yapı, muhtemelen Araplar’dan önce bölgede hakim inanç olan Zerdüştlüğe ait ateş tapınağı fonksiyonu göstermekteydi. Kazıda ortaya çıkan eserler, Karşi Tarih Müzesi’ne teslim edilmektedir. Önümüzdeki yıllarda da aynı ekiple bölgedeki arkeolojik çalışmaların devam edilmesi planlanmaktadır. Projeye ait fotoğraflara ve detaylı bilgilere projenin resmi web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://turkiyat.istanbul.edu.tr/?p=7763 

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

11/22/2013
2091 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Telefon: 0 (212) 440 00 00 (10054)