İstanbul Üniversitesi Eğitim Becerileri Birimi Hizmete Açıldı

DSC_3556

İstanbul Üniversitesi Eğitimde Yeniden Yapılanma süreci çerçevesinde Eğitim Becerileri ve Ölçme ve Değerlendirme Becerileri eğitiminin yapılandırılmış olarak sürdürüleceği “Eğitim Becerileri Birimi”nin açılışı İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet tarafından 2 Mayıs 2013 tarihinde İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde yapıldı.

DSC_3576

Törenin açılış konuşmalarını İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet ve İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler yaptılar.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet konuşmasında “Dünya bazen anlamakta güçlük çekeceğimiz kadar değişti. Gençler çok farklı beklentiler içinde. Bilgiye hemen ulaşmayı istiyorlar. Eğitimin içinde yer alıp hocalarıyla birlikte düşünüp, yeni teknoloji kullanmak istiyorlar. En önemli çalışmalarımızdan biri olan bu proje ile hedeflerimizi gerçekleştirmek için bir adım atmış oluyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Feyza Darendeliler, Bologna sürecinde eğitimde bugüne kadar yapılan çalışmalar ve açılışı yapılacak birim hakkında bir sunum yaptı.

BHM_8658

İÜ Eğitim Becerileri Birimi’nin açılış kurdelesini İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat, İÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan ve Prof. Dr. Feyza Darendeliler kestiler.

Eğitimi merkez alan İÜ Eğitim Becerileri Birimi’yle eğitimin etkinleştirilmesi için bilimsel, güncel ve kolay kullanılabilir eğitim materyallerini kendi ihtiyaçlarına en uygun kullanan öğretim üyeleri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Becerileri Birimi Nedir?

Prof. Dr. F. Feyza Darendeliler’in yürütücülüğünü, İÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan, Yrd. Doç. Dr. Zerrin Ayvaz Reis ve Araş. Gör. Emre Akadal yardımcı araştırmacılar olarak projede görev yaptığı “İstanbul Üniversitesi: Eğitimde İstanbul Süreci” başlıklı güdümlü BAP projesinin uygulamasının yapılacağı yerdir.

Projenin amacı, üniversitemiz öğretim üyelerinin yaşam boyu öğrenme odağı ile güncel, etkin eğitim yöntemleri konusunda eğitim almalarının sağlanmasıdır. Projenin çıkış noktası, Bologna sürecine dahil olmamızdır. Bologna süreciyle, yaşam boyu öğrenme odaklı eğitim ortamının hem öğrencilerde hem de tüm toplumda yaygınlaştırılması için, bu sürecin temel taşıyıcıları olan öğretim üyelerinin de öncelikli olarak bu süreçte yer alması gerekmektedir.

Proje ile İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinin, daha etkin eğitim ve öğretim hedefli bir program ve web platformu yoluyla eğitilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle üniversite içerisinde, eğitimi merkeze alan ve eğitimin etkinleştirilmesi için bilimsel, güncel ve kolay kullanılabilir eğitim materyallerini kendi ihtiyaçlarına en uygun biçimde kullanan öğretim üyeleri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

DSC_3606

Bu amaçla 3 temel bileşen üzerinde durulmaktadır. Bu bileşenler;

1. Eğiticilerin eğitimi

2. Yaygın alan eğitimleri

3. Akademik ve sosyal bir web platformu oluşturulması

olarak belirlenmiştir.

DSC_3611

Birinci bileşende; “Eğiticilerin Eğitimi” eğitimini almış ve diğer öğretim üyelerine yaygın eğitim vermiş “Akademik Beceriler Eğitici Ekibi” oluşturulması ve bu sayede üniversite bünyesinde sürekli eğitim döngüsü yaratılması hedeflenmektedir.

İkinci bileşende, İstanbul Üniversitesi’nde eğitim iletişimini güçlendirmek için yaygın, esnek ancak yapılandırılmış alan eğitimleri düzenlenecektir.

DSC_3613

Üçüncü bileşende ise İstanbul Üniversitesi’ne özgü, “Eğitimde İstanbul Süreci”ne ilişkin bilgi veren ve akademisyenler nezdinde projeye ilişkin farkındalığı arttırmayı hedefleyen, grup kurma, birbirinden öğrenme, soru-sorma, kendi örnek sorunsal olgunu yaratmaya olanak tanıyan, kullanıcı dostu, sosyal medya ile entegre, web sitesinin ötesinde bir sosyal network olarak işleyen bir eğitim-iletişim platformu kurulması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında ayrıca projedeki tüm eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve proje tamamlandıktan sonra da eğitim ve konferans düzenlenmesi için kullanılacak eğitim odaklı bir merkez kurulması hedeflenmiştir. Bu amaçla hem proje için gerekli BT (Bilgi Teknolojileri) donanımları (Server, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, projeksiyon cihazı) hem de birimin tefrişatı için gereken donanımların (yazı tahtaları, sandalye, koltuk, sehpa, dolap ve eğitim masaları ) alımı proje bütçesinden karşılanmıştır. Birimin inşaat işleri ve ses düzeneği Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından karşılanmıştır. Birim fiziksel engeli olan bireylerin de kullanımına uygun olarak inşa edilmiştir.

İstanbul Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 

05/04/2013
1968 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Telefon: 0 (212) 440 00 00 (10054)